Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - základní údaje

Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím, internetovým obchodem www.intelligentfood.cz, a kupujícím, zákazníkem internetového obchodu www.intelligentfood.cz.

Podrobnosti o prodávajícím:
Intelligentl s.r.o.
IČ: 08059870
DIČ: CZ08059870
Na Petřinách 1897/29, Břevnov, 162 00 Praha 6 
Spisová značka: C 312296 vedená u Městského soudu v Praze
E-mail: info@intelligentfood.cz

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí legislativou České republiky a Evropské unie. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpis

Uzavření kupní smlouvy

Nákup probíhá výběrem požadovaného zboží, vyplněním objednávkového formuláře a následnou platbou. Potvrzením objednávkového formuláře kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

K uzavření kupní smlouvy dochází v momentu zaplacení dané objednávky. Prodávající se po zaplacení objednávky kupujícím zavazuje dodat kupujícímu zboží v rozsahu objednávky

Platba a doprava

Kupující má možnost vybrat následující způsoby platby:
Převodem na účet – platba na bankovní účet číslo 2001613342/2010 – Fio banka, a.s.

 • Platební karta – online platba přes platební bránu Comgate se zabezpečením 3D Secure. Brána podporuje všechny běžné platební karty.

Zboží bude po zaplacení odesláno Českou poštou, Zásilkovnou nebo jiným přepravcem, kterého lze zvolit u objednávky. Cena dopravy se liší podle cílové země a obsahu objednávky

Záruka a reklamace

Záruční a reklamační podmínky na zboží prodávané prostřednictvím našeho internetového obchodu se řídí a jsou v souladu s platnou legislativou České republiky (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku) a Evropské unie.

Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží musí kupující oznámit e-mailem na adresu info@intelligentfood.cz neprodleně po převzetí zboží (nejpozději do 2 dnů). Následně nejpozději do 30 dnů prodávající kontaktuje reklamujícího ohledně dalšího postupu reklamace.

Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník spotřebitel má právo do 14 dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy a zakoupené zboží vrátit. Nevztahuje se to na otevřené zboží anebo produkty, které podléhají hygienické ochraně. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemně prodávajícímu odesláno do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno neotevřené, nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Zboží, které si zákazník nevyzvedne od přepravce nebo do konce doby uloženi, případně vrátí se zpět prodávajícímu, nemá nárok na vrácení peněz. Pouze do 14 dnů od nevyzvednutí zásilky má zákazník nárok na jeho opětovné odeslaní prodávajícím a to pouze po uhrazeni vyčísleného poplatku prodávajícím za další dopravu a náklady spojené s manipulaci se zásilkou.

Adresa pro příjem vráceného zboží: 
The Intelligentl s.r.o.
Na Petřinách 29
162 00 Praha 6
Česká republika

MIMOSOUDNÍ UROVNÁNÍ SPORŮ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Intelligentl s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Intelligentl s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího za účelem vyřešení nastalé situace. A to e-mailem na info@intelligentfood.cz.

Zásady ochrany osobních údajů, GDPR

Společnost Intelligentl s.r.o., IČ: 08059870, se sídlem Na Petřinach 29, 162 00, Praha, dále jen  “Správce”, je správcem osobních údajů kupujících, resp. uživatelů.

Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom že poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu, je dobrovolné. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující s jejich poskytnutím a zpracováním souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží mohou být některé osobní údaje předány zpracovatelům, jejichž služby využívá Intelligentl s.r.o. pro účely vývoje produktu, marketingu, dopravy nebo správy fakturace. 

Jde například o společnosti:

 • Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4
 • Uloženka s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4
 • Zásilkovna s.r.o., se sídlem Praha – Libeň, Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00
 • Google, Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States
 • Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin IRELAND
 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost odhlásit se z odběru těchto zpráv. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Uživatel může zažádat o jejich smazání. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, a to písemnou formou a taky požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Uživatel bere na vědomí, že kromě poskytnutých osobních údajů využívá Intelligentl s.r.o. prostřednictvím webových stránek www.intelligentfood.cz informace z webových prohlížečů formou souborů cookies.

Více o využívání cookies a možnostech najdete níže v sekci Informace o využívání cookies. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Práva uživatele plynoucí z GDPR
 • Uživatel má možnost požadovat od Správce:
 • Přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • Jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • Vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR).
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které o sobě poskytl Správci.
 • V otázkách zpracování osobních údajů může uživatel kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@intelligentfood.cz
 • Informace o využívání cookies

SOUBORY COOKIES

Společnost Intelligentl s.r.o. využívá prostřednictvím webových stránek www.intelligentfood.cz informace z webových prohlížečů formou souborů cookies.
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které naše stránka ukládá do vašeho prohlížeče.
Tyto soubory pomáhají například:

 • ke správné funkčnosti webových stránek,

 • k zapamatování údajů pro další návštěvu stránek,

 • pro zapamatování přihlašovacích údajů,

Používané cookies na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle.
Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

 • esenciální, pro základní fungování webu

 • analytické, které nám pomáhají analyzovat statistiky a fungování webu,
 • marketingové, pro cílení reklamy a analýzy prodejů

Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity. Jde typicky o třetí strany, jako Google, nebo Facebook. Tyto třetí strany nám umožňují individualizovat reklamní sdělení a analyzovat jejich účinnost.

Možnosti nastavení vašich cookies:
Využití cookies a jejich ukládání můžete snadno nastavit ve svém prohlížeči. Preference lze zvolit přímo v nastavení. Níže najdete informace o tom, jak nastavit cookies v nejčastěji používaných prohlížečích: