Zpracování osobních údajů

Společnost Intelligentl s.r.o., IČ: 08059870, se sídlem Na Petřinach 29, 162 00, Praha, dále jen  “Správce”,
je správcem osobních údajů kupujících, resp. uživatelů.

Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu,
je dobrovolné. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující s jejich poskytnutím a zpracováním souhlasí
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží mohou být některé osobní údaje předány zpracovatelům, jejichž služby využívá Intelligentl s.r.o. pro účely
vývoje produktu, marketingu, dopravy nebo správy fakturace. 

Jde například o společnosti:

  • Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4
  • Uloženka s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4
  • Zásilkovna s.r.o., se sídlem Praha – Libeň, Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00
  • Google, Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States
  • Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin IRELAND
  • Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí
se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost odhlásit se z odběru těchto zpráv. Osobní údaje
budou zpracovávány po dobu neurčitou. Uživatel může zažádat o jejich smazání. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého
a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: Požádat
prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, a to písemnou formou a taky požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Uživatel bere na vědomí, že kromě poskytnutých osobních údajů využívá Intelligentl s.r.o. prostřednictvím webových stránek www.intelligentfood.cz
informace z webových prohlížečů formou souborů cookies.

Více o využívání cookies a možnostech najdete níže v sekci Informace o využívání cookies.